Welkom op onze website!

De frequentie en intensiteit van regenbuien neemt sneller toe dan verwacht. De hoosbuien die op basis van de meest recente KNMI-scenario's pas in 2050 werden voorspelt, vallen nu al.  

De stedelijke omgeving heeft naar de toekomst toe grote uitdagingen op het gebied van: 

 • klimaatadaptatie
 • voorkomen van wateroverlast
 • hitte en droogte
 • achteruitgang van biodiversiteit en luchtkwaliteit
 • duurzaam inrichten en grondstofgebruik en leefbaarheid

Green-Spots bieden een oplossing voor een groene, water- en klimaatbestendige openbare ruimte

 

 

Green-Spots helpen primair om droge voeten te houden tijdens de heftige stortbuien die door de klimaatsverandering steeds vaker voorkomen. Maar naast waterberging zijn Green-Spots ook natuurlijke, groene plekken in een versteende omgeving om prettig te verblijven en die de lokale biodiversiteit en voedselvoorziening ondersteunen.

 

Wij zijn een sociale onderneming die met de aanleg van Green-Spots een duurzame en groene oplossing aanbiedt voor de grote maatschappelijke vraagstukken van dit moment: 

 • er is behoefte naar waterberging wegens de klimaatverandering (berging op locatie in woonwijken of bedrijfsterreinen)
 • behoefte naar ondersteuning van de lokale biodiversiteit
 • behoefte naar ruimte voor het verbouwen van lokale groente, fruit, kruiden (urban farming)
 • behoefte naar natuur / groen recreatie
 • behoefte naar sociale cohesie / binding met de buurt
 • behoefte naar natuurbeleving voor burgers
 • behoefte voor het creëren van tijdelijke natuur op onaantrekkelijke / braakliggende terreinen
 • GreenDeal 1000ha. stedelijke natuur, creëren van extra natuur in de versteende stedelijke omgeving