Wat is een Green-Spot?

1. wateropvangbassin en infiltratie om in tijden van hevige regenval het riool te ontlasten

2. ontmoetingsplek om te relaxen, recreëren en werken

3. biodiversiteit hotspot. Met de aanplant van bijvriendelijke beplanting is een Green-Spot een stuifmeel- en nectarrijk, nest- en verblijfplaats voor (solitaire) bijen, vlinders en andere nuttige insecten. Ondersteuning van de lokale flora en fauna

4. lokale voedselvoorziening voor omwonenden door de aanplant van plukbomen, fruitstruiken en andere eetbare natuur 

5. klimaat icoon door de aanwezigheid van een Green-Spot is de communicatie over klimaatadaptatie gemakkelijker te voeren met verschillende partijen