Wateroverlast op bedrijventerreinen

 

Green-Spots bieden een duurzame en efficiënte oplossing om de waterproblematiek op bedrijventerreinen aan te pakken.

Is het niet mogelijk om uw hemelwater vertraagd af te voeren via de riolering of het oppervlaktewater? Kost een wadi te veel m2? Dan is een Green-Spot Compact de oplossing. Een groene, duurzame plek op uw terrein waar uw medewerkers kunnen lunchen of relaxen maar die tevens tijdens hoosbuien als wateropvangbassin snel en efficient het hemelwater in de grond infiltreert.

Een Green-Spot Compact zorgt ervoor dat het rioolstelsel wordt ontlast tijden hevige regenval. Er is dus veel minder kans op wateroverlast rondom uw panden of op uw parkeerplaats.

Subsidie
Diverse gemeenten verlenen subsidie op het afkoppelen van hemelwater. Vraag uw gemeente naar de mogelijkheden.

Green-Spot Compact

Een Green-Spot Compact biedt een duurzame en groene oplossing voor wateroverlast op bedrijventerreinen. De Green-Spot Compact biedt op 1 plek: hemelwaterinfiltratie, groene locatie voor lunch of werkoverleg, ondersteuning lokale flora en fauna en eetbaar groen. Illustratie: Heidi Tukker.