Biodiversiteit 

Green-Spots zijn er niet alleen voor de opvang en langzaam afvoeren of infiltreren van hemelwater in de grond, maar zijn ook een natuurlijk paradijs voor de lokale flora en fauna. Met bijv. de aanplant van bij- en vlindervriendelijke beplanting is een Green-Spot voor mens en natuur een prachtige plek. Om te relaxen en werken maar ook als nest- en verblijfplaats voor (solitaire) bijen, vlinders en andere insecten. Met de aanleg van een Green-Spot wordt de lokale flora en fauna ondersteund en de biodiversiteit vergroot. 

Bijen

Dat bijen kunnen steken is algemeen bekend. Dat bijen honing maken weet ook iedereen. Wat niet iedereen weet is dat bijen bijzonder nuttig zijn en in de voedselketen een bijzondere en belangrijke plaats innemen. De bij is de belangrijkste bestuiver en daardoor onmisbaar. 80% van alle gewassen in Nederland wordt door bijen bestoven. De economische waarde van de bij in Nederland bedraagt maar liefst Euro 800 miljoen! waar de waarde van de natuurlijke gewassen nog bij komt. 

Naast 7 soorten honingbijen bestaan er wereldwijd duizenden andere bijensoorten. Een groot deel hiervan staat op de rode lijst, dat houdt in dat deze bijensoorten bijna zijn uitgestorven, of in ieder geval ernstig worden bedreigd. Er zijn verschillende redenen waarom veel soorten achteruitgaan. Het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen is één van de belangrijkste reden. Vaak worden insecticiden ingezet om plaaginsecten te bestrijden. Deze bestrijdingsmiddelen zijn echter ook dodelijk voor bijen en hommels en kan zorgen voor behoorlijke sterfte binnen bijenpopulaties. Door het gebruik van herbiciden neemt het aantal nectarplanten af, en daarmee het voedselaanbod voor de bijen. 

Ook is het landschap te netjes geworden. Vroeger waren er overal volop planten en bloemen, waardoor de bijen veel meer nestgelegenheid hadden. Deze plekken zijn er steeds minder. Dorpen en steden worden steeds sterieler. Tuinen worden aangelegd met veel stenen en tegels en het gemeentelijke groen is vaak weinig gevarieerd. 

Bij de aanleg van Green-Spots zal daarom extra aandacht gegeven worden aan de juiste beplanting, ter ondersteuning van de lokale flora en fauna