GREEN-SPOTS IN UW GEMEENTE

Door de klimaatverandering zijn er in de praktijk steeds meer particulieren, ondernemers en bedrijven die van klimaatextremen hinder en schade ondervinden.

De neerslag in Nederland heeft in de eerste helft van 2016 op veel locaties een record omvang bereikt. Met name in Limburg en Noord-Brabant ontstond veel wateroverlast in woningen en kwamen akkers langdurig onder water te staan, met grote gewasschade en oogstverlies als gevolg.

De frequentie en intensiteit van regenbuien neemt sneller toe dan verwacht, maar ook de perioden van droogte worden langer.  Het is derhalve belangrijk om klimaatproof te bouwen. We moeten meer rekening houden met het waterbeheer en klimaatverandering bij bouwactiviteiten. Samen op zoek naar slimme maatregelen voor waterberging die tevens andere doelen in de duurzame buitenruimte kunnen dienen zoals ondersteuning van gezondheid, veiligheid en economische activiteiten. 

Green-Spots biedt een scala aan toepassingsmogelijkheden. Green-Spots voorzien in allerlei maatschappelijke behoeften, zoals waterberging, vergroten van de lokale biodiversiteit, verkorting van de voedselketen, bewustwording, cohesie in de wijk, beweging en recreatie in de buitenlucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimaaticoon
Een Green-Spot kan als klimaaticoon meer bewustwording genereren. Binnen een gemeente worden veel klimaatmaatregelen vaak onder de grond of buiten het zicht van burgers gerealiseerd. Door de aanleg van een zichtbare Green-Spot en de juiste communicatiemiddelen kan klimaatadaptatie dichter bij de burgers gebracht worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodiversiteit
Mensen voelen zich beter en gezonder in een groene omgeving. Stadsnatuur zoals een Green-Spot nodigt uit voor meer activiteiten buiten. Bewoners voelen zich daardoor vaak meer betrokken en verantwoordelijk voor hun omgeving. Kinderen ontwikkelen zich beter door meer natuurervaring en leren spelenderwijs hoe (fruit)bomen, eetbare planten en bloemen groeien. Door de grotere biodiversiteit wordt de lokale flora en fauna ondersteund en wordt CO2 afgevangen. Daarnaast zorgt groen voor vermindering van hittestress in de stad. Dit allemaal komt de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in een verstedelijkte omgeving ten goede. 

Nederland is één van de dichtsbevolkte landen ter wereld. We moeten daarom zorgvuldig en creatief omgaan met onze schaarse grond

Wellicht heeft u in uw gemeente braakliggende terreinen of onaantrekkelijke versteende terreinen. Deze plekken worden helaas vaak als vuilnis dumpplaats of hangplek gebruikt. Maar deze terreinen zijn zeer geschikt voor het creëren van Green-Spots. 

Mail voor een vrijblijvend gesprek naar info@green-spots.nl of klik hier.