Nieuws

10-7-2017 Winnaar publieksprijs Hoos en Hitte Contest

We zijn zeer vereerd dat het publiek de Green-Spots Waterexperience Tour heeft uitgekozen tot winnaar van de Hoos en Hitte Contest van Vitaal Leisure Landschap Brabant. Bianca kreeg de prijs overhandigd door weervrouw Helga van Leur en wethouder Mario Jacobs van Tilburg. 
1-7-2017 Hoos en Hitte Contest

We zijn genomineerd voor de Hoos en Hitte Contest van Vitaal Leisure Landschap Brabant. 

Wateroverlast, hittestress en watertekort zorgen steeds vaker voor problemen. Aanleiding voor waterschappen Brabantse Delta en De Dommel en Vitaal Leisure Landschap om burgers, ondernemers, studenten en organisaties op te roepen met ideeën te komen en de beste ideeën te belonen. Behalve dat het idee klimaatproblemen moet tegengaan, moet het bijdragen aan de sector vrije tijd en toerisme in de regio. 

Met het plan "Green-Spots waterexperience tour" willen we binnenlandse en buitenlandse toeristen kennis laten maken met 5 nieuwe water-natuurplekken, onze Green-Spots. Green-Spots worden gemaakt op lelijke, braakliggende terreinen in de versteende stad. Wij toveren deze vervelende plekken om naar ecologische ontmoetingsplaatsen die de hittestress verminderen, het overtollige hemelwater tijdelijk opvangen en de biodiversiteit ondersteunen. Maar een Green-Spot is vooral een klimaaticoon. 

Een klimaaticoon waar bezoekers informatie krijgen over het veranderende klimaat. Waar we bewustwording kunnen creëren. Waar bezoekers kunnen ontdekken wat zij zelf kunnen doen om hittestress te verminderen en hemelwater af te koppelen. 

Klimaatveranderingen zijn een kans om onze leefwereld groener en aangenamer te maken. Het is een uitdaging voor ons allemaal, waar we allemaal een steentje aan kunnen bijdragen. 

De Green-Spots waterexperience tour laat aan iedereen zien dat het kan, van grijs naar groen! Van klimaatproblemen naar klimaatkansen! 

Green-Spots is 1 van de vijf genomineerden in de Hitte en hoos contest! Op 6 juli pitchen we de Green-Spots waterexperience tour aan een vakjury en dagvoorzitter Helga van Leur. 

Kijk voor meer informatie hier.

Wateroverlast grootste zorg
Interview met Hans Oosters, voorzitter van Unie van Waterschappen. Gepubliceerd in Vakblad Bouw en Aanbesteding van oktober 2016.
Vakblad Bouw, okt. 2016.pdf (454.21KB)
Wateroverlast grootste zorg
Interview met Hans Oosters, voorzitter van Unie van Waterschappen. Gepubliceerd in Vakblad Bouw en Aanbesteding van oktober 2016.
Vakblad Bouw, okt. 2016.pdf (454.21KB)